HomeRreth neshTransparencaInformacione/dokumente qe kerkohen me shpesh dhe ato qe gjykohen te dobishme per publikim nga AKB

Informacionet që kërkohen më shpesh konsistojnë në të dhënat mbi sezonin turistik, statistika si dhe informacione mbi procesin e aplikimit ne bazë të Ligjit 93/2015 “Për Turizmin”, i ndryshuar,Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 171, datë 27.3.2019 Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, i ndryshuar.

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: