HomeRreth neshTransparencaSherbimet qe ofrohen nga AKB

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 171, datë 27.3.2019 Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Bregdetit lëshon në bazë të kërkesave të subjekteve dokumentin e monitorimit, të mbajtur për çdo subjekt i cili ka në përdorim stacion plazhi.

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: