HomeTë rejatNjoftimeProjekti "WELCOME"

Projekti "WELCOME", publikuar në datë 16.01.2019.

Agjencia Kombëtare e Bregdetit po zbaton projektin WELCOME “Water Landscapes sustainability through reuse of Marine litter” (Qëndrueshmëria e peizazheve ujore nëpërmjet ripërdorimit të mbetjeve të ngurta detare), financuar në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri – Itali – Mali i Zi, prioriteti “Mbrojtje e mjedisit, menaxhim i rreziqeve, dhe strategji e karbonit të ulët”. 

Në kuadër të realizimit të aktiviteteve të këtij projekti po publikojmë këtë lajmërim për shprehje interesi për ekspert të jashtëm të projektit.

 

Subjekti i kësaj kontrate do të jetë përgatitja planit të menaxhimit të mbeturinave ndërkufitare dhe një raport për kuadrin ligjor për çështjet e mbeturinave, pjesë e paketës së Punës Nr. 4 "Plani i menaxhimit ndërkufitar në kuadër të Menaxhimit të Integruar të Zonës Bregdetare".

 

Prior information notice, date 16.01.2019

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: